top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste (29.3.2020)

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

 

1. Rekisterinpitäjä

Ääres (Y-tunnus: 2878715-9) ja Ääres eduEscape avoin yhtiö (Y-tunnus: 2931868-8)

Lupajantie 1 F 17, 00970 Helsinki

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Joona Koiranen, joona.koiranen@aares.fi, 0503547546

 

3. Rekisterin nimi

Ääres-verkkosivuston asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

henkilön suostumus kun henkilö on rekisteröitynyt Ääreksen asiakkaaksi jättämällä tilauksen verkkokauppaan, rekisteröityessään sivustolle tai ostaessaan verkkokurssin.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkaiden tilausten käsittely, verkkokurssin hallinnointi sekä arkistointi. Tietoja voidaan käyttää Ääreksen ja Ääres eduEscape Avoin yhtiön toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

 

Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Ääreksen ja Ääres eduEscapen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, postitusosoite, laskutustiedot) ja tiedot tilauksista. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja sähköpostitse, sekä muissa mahdollisissa tilanteissa joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle siten kuin se on verkkokaupan teknisen toimivuuden kannalta välttämätöntä. 

Ääres verkkokauppa sijaitsee Wix.comin palvelimella. Verkkokaupassa tehdyistä tilauksista tallentuu tieto Wix.com palvelimelle. Wix.comin tietosuojaseloste

Ääres verkkokauppa on toteutettu Ecwid, Inc. :n alustalle. Verkkokaupassa tehdyistä tilauksista tallentuu tieto Ecwidin palvelimille. Ecwidin tietosuojaseloste.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page