Tarinamme

Ääres eduEscape - Luovaa toimintaa

Ääres eduEscape on kahden pedagogisen osaajan ja intohimoisen pakopeliharrastajan yhteisprojekti, jonka tarkoituksena on edistää uusia oppimisen ja kouluttamisen muotoja.

Pinja Arjasto
 sosionomi

Kiinnostuin pakopelien sosiaalisista mah-dollisuuksista sosionomi-opinnoissani niin paljon, että päädyin tekemään päättötyöni aiheesta. 
 

Lähdin mukaan perustamaan Ääres edu-Escapea erityisesti sosiaalialan laajat mahdollisuudet mielessäni. Pakopelit toimi-vat loistavasti ryhmäyttämisen ja vuoro-vaikutuksen välineinä kaikenikäisillä. Lisäksi ne innostavat ja voimaannuttavat. 

Pinja Arjasto

Ohjaaja, suunnittelija, sosionomi

Joona Koiranen
informaatikko

Pakopeliharrastus avasi silmäni konseptin pedagogisille mahdollisuuksille.

 

Pelaaja imeytyy pelissä luovuuden ja on-gelmanratkaisun virtaan, jossa  ajan tuntee melkein pysähtyvän. Koko muu maailma lakkaa olemasta, on vain tiimi, peli ja tavoite. Kaikki aistit terävöityvät, aivo-nystyrät herkistyvät. Sellaisessa tilassa voi oppia melkein mitä tahansa.

Joona Koiranen

Kouluttaja, suunnittelija, informaatikko